Norges største klatresenter

Grip Leangen har et areal på 3 800 kvadratmeter, og er Norges største klatresenter.

Nytt næringsbygg for Mesterbakeren

Nytt næringsbygg for bakeri, lager og distribusjon for Mesterbakeren, med RELOG som byggherre.

Nybygg for produksjon og administrasjon for Celsa Steel

Nytt næringsbygg for Celsa Steelservice for salg av armeringsprodukter, tjenester og betongtilbehør til den norske byggeindustrien.

Obs Bygg Mo i Rana

Nytt varehus for Coop Midt-Norge i Mo Handelspark.

Myrahallen

Flott og moderne idrettshall for Byåsen IL i Trondheim

Fotballhall på Steinkjer

Ny fotballhall på Gullbergaunet i Steinkjer. Bygget inneholder fotballbane i full størrelse med kunstgress, garderober og øvrige fasiliteter. Bygget har en mønehøyde på hele 23 meter.

Kontor- og næringsarealer for Stadssalg

To nybygg oppført i stål og sandwich.

Flerbrukshall i Snåsa

Ny hall bygd i tilknytning til Snåsa skole med Snåsa kommune som Byggherre.

Heimdal Stasjon

Heimdal Stasjon
Nybygg for Bane Nor Eiendom AS. Bygget består av venterom for togpassasjerer, kafeteria og sykkelhotell.

Trondheim Postgård, sykkelparkering

sykkelparkering
Ombygging av ca. 800 m2 kjellerlokale til ny sykkelparkering med egen nedkjøringsrampe.