Kontor- og næringsarealer for Stadssalg

To nybygg oppført i stål og sandwich.

Byggherre

SNH Tomt 4 AS (Stadssalg)

Entreprenør

Næringsbygg AS

Byggeperiode

Januar 2020 til august 2020

Kontraktsum

62,1 mill. kr inkl. mva.

Kontraktsform

Totalentreprise

Byggeledelse

Rambøll

Referanse

Magne Pettersen

Sted

Malvik

Miljøkrav

TEK17

Bygg 1 har et BRA på ca. 2500m2 som rommer lager, kontor, vaskehall og teknisk rom.

Bygg 2 har et BRA på ca. 1500m2 som rommer lager, kontor og teknisk rom.