Nytt bygg for Celsa Steel på Sveberg

Næringsbygg har startet bygging av nytt produksjonslokale for Celsa Steel på Sveberg, nord for Trondheim.

Byggherre for prosjektet er Sveberg Næringstomt 3 AS, og kontraktsummen for prosjektet er på 56 millioner kroner.

Arbeidet på tomta tok til i januar 2022, og bygget forventes overlevert i løpet av høsten 2022.