Næringsbygg vant stor kontrakt med RELOG

Næringsbygg har vunnet en viktig kontrakt med RELOG (tidligere NHP) om bygging av et stort næringsbygg på Sandmoen, sør for Trondheim.

Bygget som Næringsbygg skal reise får et totalareal på 10 600 kvm, og det er Mesterbakeren som blir den desidert største leietakeren i bygget med sine 6 600 kvm. Byggestart er i januar 2022, og bygget skal stå ferdig ett år senere. Kontraktsummen er på 169 millioner kroner inkl. mva.