Næringsbygg skal bygge fotballhall i Steinkjer

Steinkjer kommune har tildelt Næringsbygg AS en kontrakt på 70 millioner kroner for bygging av fotballhall på Guldbergaunet.

Totalentreprisen ble tildelt Næringsbygg etter en konkurranse mellom flere sterke tilbydere, hvor Næringsbygg hadde det laveste pristilbud blant de kvalifiserte tilbyderne.

Næringsbygg er eksperter på bygg i stål- og sandwichkonstruksjoner, men har i de siste årene også markert seg som en foretrukken entreprenør for bygging av idrettshaller. Tryms datterselskap har allerede Oppdalshallen på merittlisten, og skal i løpet av våren 2021 ferdigstille en idrettshall i massivtre på Snåsa.

Guldbergaunet Fotballhall får et samlet areal på ca. 10 000 kvadratmeter og en mønehøyde på ca. 23 meter. Bygget skal reises som en stål- og sandwichkonstruksjon. Byggherre er Steinkjerbygg KF, og prosjektet skal ledes av Prosjekteringsleder Øyvind Trettøy og Prosjektleder Erik Nortømme i Næringsbygg. Hallen er planlagt reist på 10 måneder, og kommunen ser frem til å overta bygget i desember i år.

Naeringsbygg_Kent Hugo Høgås_Daglig leder
Kent Hugo Høgås
Daglig leder
92 60 95 95
Naeringsbygg_Øyvind Trettøy_Prosjektleder
Øyvind Trettøy
Prosjektleder
91 11 91 65
Naeringsbygg_Erik Nordtømme_Prosjekt- og driftsleder
Erik Nordtømme
Prosjekt- og driftsleder
92 60 95 93