Næringsbygg AS i ny drakt

Det har skjedd mye i og rundt Næringsbygg det siste året. Vi har blant annet fått ny eier, flyttet inn i nye lokaler og vunnet flere nye oppdrag. Nå har vi også fått en visuell identitet, i form av ny logo og ny hjemmeside, som er representativ for det selskapet vi er i dag.

Som mange er kjent med ble entreprenøravdelingen til NB-gruppen kjøpt opp av eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym i 2019. Både selskapsnavnet og alle de 26 ansatte var en del av overtagelsen, og dannet grunnlaget for dagens Næringsbygg AS.

Med ny identitet på plass går vi fremtiden positivt og offensivt i møte. Vår nye logo stadfester vår tilhørighet til Trym-konsernet, symboliserer at vi er en totalentreprenør og utstråler den profesjonaliteten og offensiviteten Næringsbygg skal stå for.

Ny identitet implementeres fra 1. juli, og vi gleder oss alle til å ikle oss den nye drakten.