Næringsbygg AS bygger fryselager for ASKO

ASKO Midt-Norge AS utvider sitt allerede massive distribusjonsanlegg på Østre Rosten sør for Trondheim sentrum med et stort og topp moderne fryselager.

Matgrossisten valgte Næringsbygg AS som entreprenør for byggingen av fryselagret med en grunnflate på hele 6 800 kvadratmeter.

Arbeidet på Østre Rosten starter opp allerede i april, og det nye fryselagret skal stå ferdig i løpet av 2024. Bygget får en mønehøyde på hele 23 meter. Kontrakten som er inngått mellom ASKO Midt-Norge AS og Næringsbygg AS er av typen 8405 E2- Bygg, og er på 121 millioner kroner inklusive merverdiavgift.

Dette er det andre oppdraget for Næringsbygg AS på industriområdet Østre Rosten sør for Trondheim sentrum på kort tid – entreprenøren overleverte nylig et stort industribygg som blant annet huser Mesterbakeren noen få steinkast unna anlegget til ASKO.

Den Trondheimsbaserte entreprenøren er veldig tilfreds med å bli valgts om entreprenør av ASKO, og daglig leder Kent Hugo Høgås mener tildelingen av kontrakten stadfester den positiv utvikling Næringsbygg AS er inne i.

– Næringsbygg har hatt en veldig hyggelig utvikling de siste årene, og det ferske regnskapet for 2022 viser at vi mer enn doblet omsetningen sammenlignet med året før. Og resultatet viser samme gode tendens, opplyser Høgås, og gir kompetente og dedikerte ansatte den største delen av æren for den gode fremgangen til selskapet.

– Entreprenørbransjen er inne i krevende tider, med økte råvarepriser og forstyrrelser i leveransekjedene. Men takket være nære samarbeid med våre oppdragsgivere, og ansatte som viser evne til å tilpasse seg de nye markedsforholdene, har vi både klart å levere gode bygg og produsere lønnsomhet. Og den nye kontrakten med ASKO Midt-Norge AS viser at vi hevder oss i konkurranse med store og nasjonale entreprenører, konstaterer fornøyd daglig leder Kent Hugo Høgås.

Naeringsbygg_Kent Hugo Høgås_Daglig leder
Kent Hugo Høgås
Daglig leder
92 60 95 95