Trym Bygg søker dyktig prosjektleder, vil du bli en del av laget?

Trym Bygg har en voksende oppdragsmengde, og har mange spennende byggeprosjekter for eiendomsselskapene i Trym og for eksterne byggherrer i Trondheim i ordreboken. Nå ønsker vi å forsterke laget med å ansette flere dyktige funksjonærer, deriblant Prosjektleder.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for gjennomføring av egne prosjekter
 • Påse at alle involverte fag utføres i henhold til krav og forventninger
 • Ansvar for prosjektets fremdrift, økonomi, HMS og kvalitet
 • Ansvar for kontraktsikring, innkjøp og fremdrift
 • Lederansvar for de ansatte på prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniør/sivilingeniør eller teknisk fagskole
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Kompetanse og/eller interesser innen digital samhandling / BIM
 • Gjerne kompetanse innen området energi/miljø og lavenergi/passivhus
 • Ambisjoner om å lede og ta ansvar
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Søknader vurderes fortløpende. 

Hvorfor skal du jobbe i Trym?
I Trym blir du en del av et solid selskap med forutsigbar ordrebok, høy fagkunnskap og et arbeidsmiljø som kjennetegnes av ansatte som trives og er stolte av jobben de gjør. Arbeidshverdagen preges av godt samarbeid og samhold, samt sterkt fokus på HMS og kvalitet på utført arbeid. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.