Trym Bygg søker dyktig kalkulatør/innkjøper

Vi utvider laget med en dyktig kalkulatør/innkjøper

Sentrale abeidsoppgaver:

 • Kalkulasjon og tilbudsskriving, med hovedvekt på totalentrepriser
 • Godt samspill med byggherren i en tidlig fase ved utvikling av prosjektet
 • Tett dialog med underleverandørene i arbeidet med å sammenstille tilbud til våre oppdragsgivere
 • Aktiv konseptutvikling med en suksessiv kalkulering
 • Overføring av kalkulasjon og prosjektkompetanse til prosjektleder
 • Innkjøpsstøtte til prosjektene som er i drift
 • Bidra med etterkalkyler av utførte prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Bachelor eller master innen byggfag er ønskelig - men lang erfaringskompetanse kan vurderes opp mot manglende høyere utdanning.
 • Erfaring med innkjøp og bruk av BIM til mengdeuttak
 • Solid bransjekunnskap og god kjennskap til kontraktsstandarder mot byggherre og underentreprenører
 • Gode datakunnskaper
 • Kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig såvel som skriftlig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Reflektert, sosial og en god bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 

 

Hvorfor skal du jobbe i Trym?
I Trym blir du en del av et solid selskap med forutsigbar ordrebok, høy fagkunnskap og et arbeidsmiljø som kjennetegnes av ansatte som trives og er stolte av jobben de gjør. Arbeidshverdagen preges av godt samarbeid og samhold, samt sterkt fokus på HMS og kvalitet på utført arbeid. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger.