Anleggsleder - Trym Bygg

Vi utvider teamet med en dyktig anleggsleder

Trym Bygg setter kvalitet og leveransepresisjon høyt. I tett samarbeid med byggherrer og underleverandører investerer vi vår kompetanse, erfaring og motivasjon i å levere i henhold til alle involvertes forventninger

Vi er et konsern i vekst og søker deg som vil være med på reisen. Som anleggsleder hos Trym Bygg får du en faglig utfordrende jobb der du får delta i hele byggeprosessen. Vi har et arbeidsmiljø som preges av høy faglig kompetanse, frihet under ansvar og ikke minst humor og arbeidsglede. Vi har gode betingelser.

Som anleggsleder har du det overordnede ansvaret for å lede arbeidene på byggeplassen. Du skal sørge for at prosjektet ferdigstilles til rett tid og innenfor økonomiske krav. Det er viktig for oss at du jobber målrettet for høy kundetilfredshet.

Du er leder og fagansvarlig for én til tre arbeidsledere. Som bemanningsansvarlig skal du koordinere egne arbeidere og underentreprenører, samt planlegge fremdriften på prosjektet. Sammen med prosjektleder skal du gjennomføre byggemøter, følge opp underentreprenører og være ansvarlig for innkjøp og økonomisk oppfølging av prosjektet.

Du har utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, fortrinnsvis ingeniør eller teknisk fagskole. Fag- eller mesterbrev og lang erfaringskompetanse kan vurderes opp mot manglende høyere utdanning. Du skal gå inn i vårt team som selvstendig anleggsleder, og vi forventer at du har minimum 5 års erfaring som anleggsleder.

Du må ha gode datakunnskaper og kunne kommunisere godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Vi søker deg som har ambisjoner og talent for å lede og ta ansvar. Du håndterer en stor arbeidsmengde og går foran som en god rollemodell. Du samarbeider godt, er åpen, tydelig og motiverende. I tillegg er det viktig for oss at du er beslutningsdyktig og har god struktur, og ikke minst at du bidrar med godt humør og god stemning.

For å søke stillinger, trykk her.